QUYỀN RIÊNG TƯ TẠI 78WINS

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của Thành viên và bảo mật an toàn dữ liệu luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. 78win sẽ không bao giờ tiết lộ thông tin cá nhân của Thành viên cho bên thứ ba trừ khi nhận được thông tin yêu cầu phán quyết của tòa án. Chúng tôi có quyền cung cấp thông tin cá nhân cần thiết cho nhà cung cấp dịch vụ thanh toán cơ bản và các tổ chức tài chính, bảo hiểm thông qua trang web để hoàn thành yêu cầu thanh toán.

Tất cả thông tin cá nhân do Thành viên cung cấp sẽ được gửi qua cổng an toàn ( chuẩn mã hóa 128 bit SSL) và được lưu trữ trong môi trường tuyệt mật chống lại sự xâm nhập từ bên ngoài. Tất cả dữ liệu trong và ngoài đều bị hạn chế nghiêm ngặt và theo dõi chặt chẽ. 78win và các đối tác của chúng tôi sẽ gửi cho Thành viên thông báo về khuyến mại mà Thành viên có thể quan tâm qua thư. 78win không tiết lộ bất kì thông tin Thành viên cho bất cứ bên thứ ba nào vì đó là mục đích của chính sách bảo mật của chúng tôi. Nếu không có sự cho phép bằng văn bản rõ ràng của 78win, không ai được phân phối, thay đổi, sao chép, tái bản, sử dụng nội dung của 78win hoặc nhân bản máy chủ không phải là 78win.